04. płace, kadry, zus, BHP

Służymy pomocą w ramach obsługi kadrowej oraz naliczania wynagrodzeń pracowników. Do naszych usług w tym zakresie należą:

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji,
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników, przygotowywanie wymaganych raportów miesięcznych,
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych,
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych,
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
 • raporty płacowe,
 • prowadzenie kart urlopowych,
 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy: umowy o pracę, aneksy do umów o pracę, porozumienia zmieniające, wypowiedzenia zmieniające,
 • sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązywaniem stosunków pracy: wypowiedzenia umów o pracę, świadectwa pracy,
 • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie),
 • kalkulacja wynagrodzeń,
 • weryfikacja ewidencji urlopowej, naliczanie urlopów wypoczynkowych dla pracowników oraz urlopów dodatkowych, wynikających z przepisów szczególnych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia,
 • tworzenie raportów dotyczących stanu zatrudnienia,
 • sporządzanie rocznych deklaracji związanych z zatrudnieniem w przedsiębiorstwie (PIT-11, PIT-4R, PIT-40),
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników o wysokości uzyskanego dochodu na życzenie,
 • tworzenie raportów dotyczących wynagrodzeń w firmie oraz związanych z nimi obciążeń

Aby zapewnić naszym klientom pełne wsparcie, zajmujemy się również organizacją szkoleń BHP. Szkolenia takie odbywają się u pracodawcy.